Vpis v vrtec

Spoštovani starši,

sporočamo vam, da je vrtec za šolsko leto 2024/2025 zaseden.

Za več informacij pišite na e-mail: info@vrtec-maliprinc.si

ali pokličite na telefonsko številko: 01 724 80 33.

Evidenčni list za sprejem otroka v vrtec si lahko prenesete s klikom na gumb ''Evidenčni list za sprejem otroka v vrtec''.


Evidenčni list

 

Za vpis otroka v vrtec vas naprošamo, da nam pošljete izpolnjen evidenčni list na naslov

Hiša otrok Mali princ d.o.o.,

Triglavska ulica 5

1230 Domžale

ali na E-naslov: info@vrtec-maliprinc.si


Evidenčni list za sprejem otroka v vrtec si lahko prenesete s klikom na gumb.


Evidenčni list

za sprejem otroka

v vrtec

Vloga za znižano plačilo vrtcaZnižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli se za obdobje enega enega leta. Če med upravičenostjo do pravice pride do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice, CSD o pravici odloči na novo.


Starši naj vlogo za znižano plačilo vrtca oddajo na pristojni center za socialno delo v mesecu pred vključitvijo otroka v vrtec (primer: za otroka, ki začne vrtec obiskovati s 1. 9. se vloga odda v mesecu avgustu).


Pravica se prizna od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge in se podeli za obdobje enega leta.


Za podaljševanje pravice do znižanega plačila vrtca ni potrebno oddajati posebnih vlog, saj centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločajo o nadaljnji upravičenosti do pravice. Morate pa starši sami sporočiti vse morebitne spremembe (vključitev sorojenca v vrtec, sprememba prebivališča, itd.)Več informacij o izpolnjevanju obrazca in koriščenju pravic, si lahko pogledate na povezavi:

mddsz.gov.si


Enoten obrazec za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev si lahko prenesete s klikom na gumb Vloga za uvejavljanje pravic iz javnih sredstev.


Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev