Obogatitveni programiPONEDELJEK - ura športa z Rokom za Zvezdice (v dopoldanskem času)


SREDA - ura športa z Rokom za Mavrice (v dopoldanskem času)


PETEK- ura športa z Rokom za Lunice (v dopoldanskem času)


(športne urice vodi Rok iz športnega društva Sonček).Integrirano angleščino vodi vzgojiteljica Leah Strgar, ki z otroki govori izključno v angleškem jeziku in tako otrokom približa jezik skozi vsakdanjo interakcijo.
Obogatitveni programi, ki se izvajajo po kosilu in so namenjeni otrokom iz skupine Lunice:

  • folklora, vodi gospod Miran Murnik (iz akademske folklorne skupine France Marolt, Ljubljana)
  • španščina, ki jo vodi predavateljica iz jezikovne šole BIP iz Ljubljane
  • glasbene urice, vodi Emanuel Plečko
  • jogo, vodi učiteljica joge za otroke in družine Maja Podpečan iz šole Mali Ganeša
  • sodelujemo v celoletnem projektu “Etika in vrednote”, ki ga vodi vzgojiteljica Maja Siard.