Politika zasebnostiNamen politike zasebnosti je seznaniti posameznike, starše ter druge osebe (v nadaljevanju: »posameznik«), ki sodelujejo z vrtcem Hiša otroka Mali princ (v nadaljevanju: »vrtec«) o namenih in pravnih podlagah ter pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja naš vrtec. Večina obdelave osebnih podatkov temelji na določbah Zakona o vrtcih (ZVrt), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje ter Pravilnika o dokumentaciji v vrtcih ter zakonodaje o varstvu osebnih podatkov. Vsaka sprememba tega dokumenta bo objavljena na spletni strani vrtca. Z uporabo spletne strani potrjujete, da ste seznanjeni s celotno vsebino politike zasebnosti.

 

Za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov je imenovana Ljiljana Besedič Leštan, univ. dipl. prav., Odvetniška pisarna Leštan, Savlje 89, Ljubljana, ki je dosegljiva preko elektronske pošte: odvetnica.lestan@siol.net in telefonske številke: 031 654 079 in 059 959 009.