Sklep

Ministrstvo za šolstvo in šport je na 136. seji Strokovnega sveta RS, z dne 21.10.2010, priznalo veljavnost programa:

Montessori vrtec – HIŠA OTROK MALI PRINC, vzgojni projekt Montessori.

Naši vzgojitelji

Zasebno: Vzgojitelji